Pracownia nasza powstała w 1990 roku. Początkowo wykonywaliśmy proste prace doświadczalne i badawcze z zakresu szkła i ceramiki zlecane przez instytuty. Zajmowaliśmy się również obróbką szkieł technicznych i optycznych (hartowanie). Od ponad 20 lat wykonujemy witraże, w zdecydowanej większości metodą klasyczną. Polega ona na łączeniu kolorowych, barwionych w masie szkieł, profilami ołowiowymi. Malaturę wykonujemy farbami wysokotemperaturowymi, wypalanymi w piecu w temp. 550-600 st.C. Sporadycznie posiłkujemy się innymi technikami (Tiffany i fusing).Nasze witraże projektowane są przez wybitnych artystów posiadających kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie, a w przypadku projektów sakralnych również gruntowną wiedzę teologiczną (Regina Rychłowska-Molińska, Joanna Budyn-Kamykowska, Jerzy Skąpski, prof. Wincenty Kućma, prof. Tadeusz Boruta, prof. Andrzej Ziębliński). Na życzenie inwestora zamykamy witraże wewnątrz szyb zespolonych, tworząc pakiety termoizolacyjne, przeciwwłamaniowe, bezpieczne i inne. Wykonujemy również renowacje starych i uszkodzonych witraży. Współpracujemy z rzemieślnikami innych specjalności (artystyczne, ślusarstwo), którzy w swoich pracach wykorzystują nasze witraże. Oprócz witraży realizujemy inne nietypowe projekty z zastosowaniem szkła jako podstawowego tworzywa. Pracowni naszej zlecono między innymi wykonanie szklano-metalowego krzyża na ołtarz papieski w 2002 roku (wg projektu inż. K. Ingardena).Ponad 40-letnia praktyka technologa szkła pozwala mi również zaoferować Państwu usługi doradcze w tej dziedzinie. Maciej Szwagierczak