BORUSOWA – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego