LUBIEŃ – kaplica pogrzebowa przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela